YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir? (Foreign Health Insurance)

Yabancı sağlık sigortası​ Türkiye Cumhuriyetinde ikamet tezkeresi başvurusunda bulunan ve oturum izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin yaptırmakla yükümlü oldukları, sözleşme genelgesi 9/2014 sayılı “ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamında belirlenmiş sigorta süresi boyunca(1yıl) yabancı uyruklu şahısların poliçe dahilinde, hastalık, kaza ve rahatsızlık sonucunda oluşacak sağlık giderlerinin karşılandığı özel sigorta çeşididir.
yabancı sağlık sigortası
Yabancı Uyruklular İçin Özel Sağlık Sigortası

Yabancı sağlık sigortası neden zorunludur?

11 Nisan 2014 tarihli 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre oturum izni almak için ve aynı zamanda ikamet tezkeresi başvurusu sırasında en az 1 yıllık olmak üzere yabancı sağlık sigortası yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyetinde oturum izni ve ikamet tezkeresi başvurusu yapmak isteyenler için yabancı sağlık sigortası yaptırılması zorunludur. Ayrıca ülkemizde(Türkiye Cumhuriyeti Devletinde) çalışma izni başvurusunda bulunan her yabancı uyruklu kişinin de, yabancı sağlık sigortası yaptırması gerekir.

Tabi her halükarda yasal zorunluluk haricinde ülkemize gelen misafir konumundaki yabancı (foreign) kişilerin, ülkemizde bulunduğu esnada olası rahatsızlanma ve hasta olma durumlarında diğer sağlık sigortaları olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Bireysel Sağlık Sigortasından farklı olarak Yabancı Sağlık Sigortası Poliçeniz ile tedavi olabilme olanağı mevcuttur. İzmir Sigorta Şirketleri nden Pamuk Sigorta Güvencesi ile kapsamını da sizlerle beraber belirliyoruz.

yabancı öğrenciler için sigorta
Sigortaya Yabancı Kalmayın

Ülkemize Eğitim ve Öğretim İçin Gelen Yabancı uyruklu öğrencilere yabancı sağlık sigortası zorunlu mudur?

Ülkemizde eğitim ve öğrenim amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilere, eğitim ve öğretim süresi boyunca her yıl yenilenmek şartı ile bu sigorta çeşidini yaptırmak zorunlu kılınmıştır.

özel sağlık sigortası
Sağlıklı Yaşam Temiz Zihinler

Türkiye’ye tatil ve kısa süreli iş seyahati için gelen yabancı kişilere yabancı sağlık sigortası zorunlu mudur?

Türkiye’de oturum alma ile ikamet tezkeresi başvurusunda bulunulmayacak ve yerleşik düzene geçilmeyecek ise, bu sigorta çeşidini yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kısa süreli Türkiye ziyaretleri için ise ziyarette bulunacak kişilerin seyahat sağlık sigortası yaptırmasında fayda bulunmaktadır.

seyahat sağlık sigortası
Seyahat Sağlık Sigortası

Yabancı sağlık sigortası kapsamında neler bulunmaktadır?

Sigorta geçerli olduğu süre dahilinde sigortalının;

 • Hastalık veya kaza durumlarında özel sağlık kurumu tedavi ve tanı harcamaları
 • Hastanede kalınan süre içinde hastane masrafları
 • Gerekli durumlarda evde bakım masrafları
 • Ayakta tedavi durumlarında doktor, ilaç, tanı amaçlı yapılan testler ve gerekli durumlarda fizik tedavi masrafları
 • Cerrahi yatış masrafları
 • Yoğun bakım masrafları
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi giderleri
 • Tek kişilik özel oda ve refakatçi masrafları
 • Doktor muayene ücreti
 • Reçeteli ilaç, tıbbi malzeme masrafları
 • Laboratuvar masrafları
 • Endoskopi uygulamaları
 • Anjiografiler
 • MR, radyografik çekimleri
 • Diğer tedavi masrafları (alçı, pansuman, serum vb.)

Gibi genel kapsamlar ile özel sağlık sigortalarına ilişkin genelde belirtilen asgari teminatları kapsamaktadır.

Anlaşmalı sağlık kurumlarında tedavi limitleri ne kadardır?

Yabancı uyruklular için sağlık sigortasında bulunan anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi masrafları limitsiz iken; anlaşma olmayan kurumlarda yıllık tedavi masrafı üst limiti 20.000 TL ve % 20 katılım payı ile hizmet verilir. Ayakta tedavi limiti ise yıllık 2.000 TL ve % 40 katılım payı ödenerek sağlık hizmeti alınabilir.

Eşi Türk Vatandaşı olan Yabancı kişiler için de Yabancı Sağlık sigortası yaptırması zorunlu mudur?

Hayır. Eşlerden biri Türk vatandaşı ve SGK’ya tabi ise, eşini sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla sigortalı yaptırabilir. Aksi halde ikamet tezkeresi ve oturma izni için yaptırılmadır.

Doğum ve gebelik masrafları yabancı sağlık sigortası ile karşılanabilir mi?

Hayır. Doğum ve gebelik yabancı sağlık sigortası teminatları içinde bulunmaz. Bu tür hastane ve tedavi masrafları için özel sağlık sigortası yaptırılması gerekir.

Yabancı sağlık sigortası diş tedavi masraflarını karşılamakta mıdır?

Hayır. Diş, ağız ve çene ile ilgili her türlü tedavi, tanı, cerrahi müdahale vb. teminat dışıdır. Ancak geçirilen bir trafik kazası sonucu diş, ağız ve çenede meydana gelecek bir yaralanma ve yaralanmanın ilgili raporlarla ispatlanması durumunda, yıllık 1.000 TL’yi geçmemek üzere ve yüzde 20 katılım payı alınarak karşılanabilmektedir.

Trafik Poliçesi fiyatları İçin Hemen Arayın : 0507 610 65 14

Trafik sigortası teklifi almak için hemen tıklayın.