I.C.C Institute Cargo Clauses (Enstitü Yük Klozu) Nedir?

nakliyat emtea abonman poliçe izmir
Nakliyat Emtea Abonman Poliçe Nedir?
29 Mart 2020
pamuk sigorta izmir nakliyat sigortası en uygun
Müşterek Avarya nedir?
30 Mart 2020

I.C.C Institute Cargo Clauses (Enstitü Yük Klozu) Nedir?

uluslararası i.c.c klozları sigortacılık

I.C.C klozuyla ilgili; T.T.K (6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu)’nda Sigorta kavramına değinilmiştir. Buradan yola çıkarak zarar sigortaları arasında yer alan nakliyat sigortası başlı başına incelenmesi gereken bir kavramdır. Burada ölçülebilir ve nakliyata konu olan bir değer veya menfaat vardır. Buna karşılıkta zarar görmesi nicel kavramlara bağlıdır.

Nakliyat sigortalarında asıl olan bir diğer konu, nakliyat sigortasını kim yaptırır? sorusudur. Burda yargıtay içtihatlarından ve T.T.K.’dan da anlaşılacağı üzere bir sigortalı olması gerekmektedir. Asıl olan malın sahibinin sigorta yaptırmasıdır. Her ne kadar uygulama sırasında malın sahibi maliyetlerin azaltılması adına malı alacak kişiye devredilse de, ücreti ödenene kadar malı satan kişi malın sahibidir. ve ücreti ödenene kadarki olan süreçte sigortayı yaptırması gereken sigortalı, mal sahibidir.

Institute Cargo Clauses’un temel kaynağı olan uluslararası sözleşmelerdir. 1.2.1946 tarihinde kabul edilmiştir. Bu sözleşme ile sigortalanabilir mallar sayılmakta, ve hangi durumlarda tazmine konu olabilecekleri belirtilmektedir.

Günümüzde poliçelere eklenen Institute Cargo Clauses (A), (B) , (C) ve (Air) Klozları’nın yanı sıra bütün riskler klozu ve tam zayi klozu olarak 5 çeşit bir halde sıralanmaktadır.

I.C.C emtea yük klozu

Burada önemli olan siz müşterilerimiz için sevkiyata konu olan malların, sigortalanabilir bir değer taşıması ve içeriğinin öneminin beraberce belirlenebilmesidir.

I.C.C (a), (b), (c) klozlarının arasında fark nedir?

Öncelikle belirtmek gerekirse a, b, c klozlarının hiçbirisi tüm rizikoları karşılamamaktadır. Bunun için sigortacınıza danışarak bu uluslararası standartlar dışında tüm risklerin sigortalandığı bir poliçe talep etmeniz gerekmektedir. Yurtdışı çıkışlı bu sevkiyatlar için malesef çoğu sigorta şirketi bu risklerin tamamını teminat altına alma konusunda yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı Yapılan ticaretlerde karşılıklı olarak I.C.C teminatlarından bahsetmek veya daha değeri düşük ürünler için tam zayi klozundan bahsetmek daha doğru olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi I.C.C (a), (b), (c) klozlarının arasında kapsam farkını şu şekilde sıralayabiliriz.

En kapsamlı olan kloz I.C.C (a), en fazla muafiyet barındıran kloz ise I.C.C (c) klozudur. tabi c klozundan daha az kapsamlı paketlerde söz konusudur. Bunlara örnek olarak Nakliyat Sigortası Tam Zayi kozu örnek olarak gösterilebilir.

Temel farklara bakacak oluırsak;

  • Deprem, yanardağ patlaması veya yıldırım, gibi doğal afetleri I.C.C (c) klozu kapsamamaktadır.
  • Üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketlerini I.C.C (b), (c) klozu kapsamamaktadır.
  • Hırsızlığı I.C.C (b), (c) klozu kapsamamaktadır.
  • Korsan, kaçırma gibi eylemleri I.C.C (b), (c) klozu kapsamamaktadır.
  • Yükleme boşaltma durumundaki tam kaybı hepsi karşılamakta olup kısmi kayıpları, I.C.C (b), (c) klozu kapsamamaktadır.

Bir diğer yandan hırsızlık ve doğal afetler konusu haricindeki diğer eksik teminatlar genel olarak klozlara ek primlerle eklenebildiği de gözden kaçırılmaması gereken bir diğer konudur.

Biz İzmir Pamuk Sigorta Firması olarak sizlere bu yazıda özellikle önemli olan I.C.C klozlarının arasındaki farkı anlatmak istedik. Klozlar arasındaki farkları daha derinlemesine incelemek için Tıklayınız. Yada daha detaylı bilgiyi İzmir Pamuk Sigorta Nakliyat Sigortası temsilcilerimizden öğrenebilirsiniz.

Nakliyat Poliçesi fiyatları İçin Hemen Arayın : 0507 610 65 14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir