ALL Risk Sigorta

İNŞAAT ALL RISK SİGORTASI NEDİR?


Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence sunmaktadır.

Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunan İnşaat AllRisks Sigortasıyla birlikte Pamuk Sigorta avantajı sizlere yaptığınız tüm işlerde güvence sağlamaktadır.

ALLRİSK, inşaat ve mühendislik sigortaları

İnşaat (AllRisk) Sigortası,
Mühendislik Sigortaları’nın en gelişmiş ve modern ürünlerinden olan İnşaat All Risk Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence olmuştur. İnşaat All Risk Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır. İnşaat firma(ları)nıza yaptıracağınız İnşaat AllRisks Sigortası talepleriniz için,

İnşaat (All Risk) Poliçesi Güvence Kapsamı
• Yangın, yıldırım, infilak,hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,
• Sel ve su baskını,yağmur, kar, çığ, fırtına,
• Deprem, yer kayması,toprak çökmesi, kaya düşmesi,
• Hırsızlık, Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar,
İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar
• Enkaz kaldırma
• İnşaat makineleri
• Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
• Mevcut yapılar, şantiye tesisleri,grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm
• Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları
• Poliçe Genel Şartları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenmiştir. Bu sigortanın ayrılmaz ekidir.

All Risk Sigorta çeşitleri nelerdir?

All Risk Sigortası fazlasıyla teknik bir konudur. İçeriği itibari ile normal sigortacılık mevzuatına ek olarak teknik ve mühendislik konularına da hakimiyet gerektirir.

All Risk Sigortası çeşitleri ise inşaat ve mühendislik sigortaları olmak üzere iki ana konu üzerine bina edilmiştir. Burdaki asıl amaç bir faaliyet sırasında tüm sigortacılık alanına giren risklerin iş başlangıcında öngörülebilir olması ve öngörülmesi gerekmektedir.

Bizler Pamuk Sigorta ailesi olarak yıllara dayanan tecrübemiz, 25+ sigorta acenteligimiz ile sizlere bu konuda tatmin edici bir destek vermekten onur duyarız. Hem POLİÇELEŞME aşamasında hem de olası bir menfaat kaybı, hasar durumunda verilecek destek ile sizleri bu konuları düşünmekten uzak tutuyoruz. Böylece sizler riskleri bir kenara bırakarak, verdiğimiz sigorta danışmanlık hizmeti ile en büyük yükü üzerinizden alıyoruz. Tsb sitesi için tıklayınız.

Mühendislik ve Allrisk Sigortası teklifi almak için bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.

Mühendislik ve Allrisk Sigortası ve fiyatları için beklemeden hemen arayabilirsiniz.
0850 340 2 200

İzmir Pamuk Sigorta

izmir-pamuk-sigorta-ile-28-farkli-sigorta-acenteligi
İzmir All Risk Sigorta Şirketleri